top of page

Mèsi ak tout volontè nou yo; sot pase yo, prezan, ak potentiels! Pa gen ase mo pou dekri kijan nou sezi e rekonesan pou devouman, konpasyon ak jenerozite moun ki te bay tèt yo NJ4Haiti. NJ4Haiti pa ta posib san don lajan ak tan nan men ou. Ou menm, volontè devwe ak konpasyon nou yo, deside pa sèlman "pale pale a", men tou "mache mache a" epi bay tèt ou nan yon fason ki pi presye; tan ou. Mèsi paske ou te yon enspirasyon ak pou ede nou  aktyèlman chanje mond lan, yon sèl moun nan yon moman.  

 

Mèsi pou bonte ak konpasyon ou.  

Èske ou ta renmen  Volontè?

Volontè nou yo pa sèlman eksklizif nan New Jersey. An reyalite, patisipan nou yo soti nan tout peyi a. Nou ap chèche pwofesyonèl medikal, edikatè, sikològ, konseye, famasyen oswa sitwayen konsène ki vle ede nan enstalasyon medikal jan sa nesesè:

 

 

 • Dwe vle fè eksperyans nouvo bagay

 • Dwe gen yon jwè ekip ak yon lespri ouvè

 • Dwe gen 18 an oswa plis

 • Detay vwayaj adisyonèl:

 • Destinasyon: Sen Mak, Ayiti

 

Gwosè Gwoup la: Limite a 25 moun

 

 

Travay volontè: Vizite lekòl, kan anba tant ak òfelina. Ekip la ap bay soulajman medikal, manje manje nan kominote a, menm jan tou patisipe nan yon pwojè devlopman kominote a.

 

  Pri vwayaj: (kouvri depans ki anba yo)

 • Vòl

 • Lojman

 • Transpòtasyon

 • Sekirite

 • Gid vwayaj

 • Manje: cuisine ayisyen prepare fre chak jou (manje maten ak dine). Chak jou rezèv dlo nan boutèy.

 • Depans Efò Sekou

 • Transpò yo pral bay ant ayewopò ak sit lojman, osi byen ke ant sit volontè

 • Lang ak Kilti Fòmasyon anvan vwayaj (USA)

 • Oryantasyon anvan vwayaj la

 • Materyèl medikal / lekòl pou kominote a .

Nj 4 Haiti 2010 Team

Nj 4 Haiti 2010 Team

Nj 4 Haiti 2011Team

Nj 4 Haiti 2011Team

Nj 4 Haiti Team 2013

Nj 4 Haiti Team 2013

NJ 4 Haiti Team 2015

NJ 4 Haiti Team 2015

Nj 4 Haiti 2016 Team

Nj 4 Haiti 2016 Team

Nj 4 Haiti 2017 Team

Nj 4 Haiti 2017 Team

We wouldn't be able to do what we do with out our amazing sponsors.

Creativity is contagious, pass it on.

Water is our lifeline.

Seizing the moment of happiness...

Downtime =SIlly!

Downtime =SIlly!

Life long friendships are made....

Life long friendships are made....

It's a life changing experience. You must take a moment and gather your thoughts.

Dr Kathleen

Dr Kathleen

We are the change we want to see in this world.

bottom of page